LOFTER小秘书

人称撸小二,是撸否家跑堂的,负责给用户端茶送水解疑答惑,有时也插科打诨。
>>尚未收到LOFTER官方活动奖品的用户,请私信您的姓名、收件地址和电话给小秘书
>>乐乎印品有关问题请咨询 @在线客服
>>福利市集有关问题请咨询 @在线客服

© LOFTER小秘书
Powered by LOFTER

LOFTER小秘书送祝福

wuli美瑶,很高兴因为爱砰砰而相识,很确定你是能一路走下去的朋友,爱你哟~愿每一个小日子都平安顺遂♥️

                                                                                  来自:伍嘉成的小鱼干

评论 ( 1 )
热度 ( 8 )
TOP